Ron Galella
Whitney Houston, 1987
Silver gelatin print
10 x 8″